free page hit counter

november 17, 2004

Tjänsteplikt i stället för värnplikt?

En sak som jag funderat över länge är hur det skulle se ut om vi införde en allmän tjänsteplikt för att ersätta (och inkorporera) den allmäna värnplikten. Tillåt mig förklara hur jag tänker. Tjänsteplikten skulle bestå av ett års arbete till gagn för landet. Alla medborgare mellan 16 och 30 års ålder skulle ha ett tjänsteår att avverka, antingen direkt efter grundskolan eller någon gång därefter, men helst innan man fyllt 30. Innehållet i tjänsteåret ska som sagt vara till gagn för landet och ganska många skulle förmodligen välja att göra sin tjänsteplikt inom försvaret (militärt eller civilt), men även andra allmännyttiga tjänster måste kunna väljas. Tjänsteplikten ska gälla både killar och tjejer och man bör i hög utsträckning kunna styras dess inriktning och när man väljer att ta ut tjänsteåret. Detta för att man t.ex. ska kunna välja att jobba ett år mellan grundskola och gymnasium om man är skoltrött, eller för att kunna göra någon slags lärlingsår efter gymnasieutbildningen. Man kan också tänka sig att ett tjänsteår skulle kunna användas som ett första år på forskarutbildningen för att på så sätt hjälpa de som önskar slå sig in på forskningens bana med finansiering under det första året.

Jag ser ett antal fördelar och några svaga punkter med tjänsteårsiden. Fördelarna är att alla medborgare omfattas av detta pliktår, till skillnad från hur det fungerar nu när bara pojkar avkrävs ett år av sina liv i rikets tjänst. Möjligheten att göra värnplikt, civilförsvarsplikt eller annan tjänst för samhället bör vara helt könsneutral. Detta system skulle med allra största sannolikhet göra det lättare för tjejer att komma in i den militära sektorn och det skulle också göra det möjligt för pojkar att inte automatiskt placeras där.

Pliktåret skulle också vara till gagn för samhället då man skulle kunna inrätta plikttjänster inom områden där det i nuläget är svårt att hitta arbetskraft eller där man ser ett växande behov av erfaren arbetskraft och vill börja få in lärlingar i god tid. Dessutom skulle tjänsteåret kunna vara en utmärkt resurs för att motverka skoltrötthet, agera som buffert mot tillfällig arbetslöshet och erbjuda insteg i branscher som i annat fall kan vara svårtillgängliga.

Den stora nackdelen som jag ser är nog att tjänsteåret totalt kan förstöra arbetsmarknaden för vissa grupper, så det gäller att utforma de tillgängliga tjänsterna på ett sätt så att de inte inkräktar på den ordinarie arbetsmarknaden för mycket. Man får också hålla ett öga på de organisationer och företag som tillåts använda sig av tjänstepliktiga så att inte systemet utnyttjas och ger oriktiga konkurrensfördelar. Detta är dock en regleringsfråga och jag tror nog att fördelarna skulle kunna överväga nackdelarna.

Skrivet av barse den november 17, 2004 10:37 FM | TrackBack
Kommentarer

Det är ju självklart. Precis såhär har jag tyckt jämt. Min villkorliga dom har gått ut nu, förresten.

   Skrivet av: Enar den november 18, 2004 11:02 FM
Skriv en kommentarSpara personliga inställningar?


Bloggtoppen.se BlogRankers.com