free page hit counter

december 07, 2004

Alla har något att dölja utom jag och min apa

Apforskaren William Hopkins har undersökt 66 chimpanser och kommit fram till att högerhänthet inte alls har med människans utveckling av det talade språket att göra. Forskare har tidigare ansett att högerhandsdominansen började framträda ungefär samtidigt som människan utvecklade språket (som sitter i vänster hjärnhalva). Den högra kroppssidan skulle då ha påverkats av vänster hjärnhalvas tillväxt. Men så är alltså inte fallet. Hopkins fann att även chimpanserna var högerhänta, trots att aporna så vitt vi vet inte har utvecklat något talat språk ännu. Det verkar alltså som om språkcentrat och motorisk höger- eller vänsterdominans inte har något med varandra att göra.

Fortfarande så vet man inte vad det är som gör att vissa (t.ex. undertecknad) blir vänsterhänta och andra högerhänta, men vissa forskare tror att det har att göra med fosterskador och andra gissar på att det är genetiskt. Vad man däremot vet är att vänsterhänta oftare blir autistiska, dyslektiker, schizofrena, mensamedlemmar och framstående musiker. För det mesta blir vi inte allt på en gång dock. Dessutom tror vissa forskare, primatforskaren Hopkins inräknad, att vi genuint vänstervridna innehar ett bättre spatialminne vilket kanske skulle kunna förklara varför vänsterhäntheten inte har dött ut än. Det behövdes helt enkelt någon som hittade tillbaka till grottan när man hade klubbat björnen.

Skrivet av barse den december 7, 2004 07:00 EM | TrackBack
Kommentarer
Skriv en kommentarSpara personliga inställningar?


Bloggtoppen.se BlogRankers.com